Yüz Gençleştirme Ameliyatları Öncesi Sonrası Resimleri

Yaşlanma etkileri kişiden kişiye farklılıklar göstermektedir. Bazı kişilerde 30’lu yaşlarda deformasyonlar görülmeye başlanırken; 50’li yaşlarında çok fazla deformasyonu olmayan kişilere de rastlayabiliyoruz. Yada bir kişide alın göz çevresi kırışıklıkları yoğun olarak görülürken, bir diğerinden orta yüz ve çene altı gıdı bölgesinde sarkıklık daha belirgin olabiliyor. Bu nedenle yüz gençleştirme ameliyatlarında standart bir yaş ve uygulama yoktur. Kişinin ihtiyaç duyduğu operasyon / operasyonların ne olması gerektiğini cerrahın değerlendirmesi çok önemlidir.

Yüz gençleştirme ameliyatlarını başlıca 5 uygulama olarak sıralayabiliriz.

  • Göz kapağı ameliyatı (üst göz kapakları + alt göz kapakları)
  • Endoskopik kaş kaldırma ve alın germe
  • Endoskopik orta yüz gençleştirme
  • Yağ enjeksiyonu
  • Klasik yöntemle yanak, yüz ve boyun germe.

Kliniğimize yüz gençleştirme ameliyatları için başvuran kişilerde kimi zaman bu işlemlerin biri yada birkaçı kimi zaman da tamamı uygulanmaktadır. Sizin bu operasyonlardan hangisi  yada hangilerini ihtiyaç duyduğunuz konusunda yorum yapabilmesi için Sizi Dr. Çerkeş’in yakından görmesi gerekmektedir.

Teorik olarak şunu söyleyebiliriz. Endoskopik cerrahi yöntemi ile yapılan operasyonlar ortalama 40’lı yaşlarda yapılabilir. Zira ciltte hiçbir kesi izi kalmamakta ve iyileşme süreci çok hızlı olmaktadır. Klasik yöntemle yapılan yüz ve boyun germe ameliyatı ise genellikle 50’li yaşlarda yapılmaktadır.

YÜZ GENÇLEŞTİRME AMELİYATI ÖNCESİ SONRASI RESİMLERİ
Gözkapağı estetiği: Eyeid Surgery (Blepharoplasty)
Endoskopik kaş kaldırma ve alın germe: Endoscopic Forehead and Eyebrow Lift
Endoskopik orta yüz gençleştirme: Endoscopik Midface Lift
Yüz boyun germe: Face Lift

Bu başlık altındaki resimlerde diğer yüz gençleştirme müdahalelerini de görebilirsiniz.

Prof. Dr. Nazım ÇERKEŞ

Prof. Dr. Nazım ÇERKEŞ Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı www.nazimcerkes.com dr@nazimcerkes.com

Comments are closed.