Doğal Fonksiyonel Burun Estetiği

Doğal Fonksiyonel Burun Estetiği

Tamponsuz ağrısız kısa sürede iyileşme süreci | 10 gün içinde normal hayata dönüş | Burun ameliyatı hakkında genel bilgiler | Merak edilen tüm soruların yanıtları | Soru cevap videolar | Öncesi sonrası resimler | Fiyatları belirleyen faktörler | Fotoğraf üzerinden değerlendirme 0532 474 7806
Bilim ile sanatın iç içe olduğu bir ameliyat varsa o da burun estetiği ameliyatıdır denilebilir. Burun özellikleri kişiden kişiye çok büyük farklılıklar taşıdığından her hasta için ayrı işlemler yapılması gerekmektedir. Hiçbir hasta için standart bir ameliyat yoktur.

Burunun yüzün ortasında çok dikkat çekici bir konumda olması milimetreler düzeyindeki asimetrilerin ameliyat sonrasında göze çarpmasına neden olabilmektedir. Bu da burun estetiğini, plastik cerrahinin en kompleks ameliyatı konumuna getirmektedir.

Bundan 15-20 yıl kadar önce burun estetik ameliyatları, burunda bir küçültme operasyonu şeklinde planlanmaktaydı. Burun kemerinin gereğinden fazla düşürülmesi, hem görüntü bozukluklarına hem de nefes alma şikayetlerine neden olmaktaydı. Günümüzde burun kıkırdaklarının fonksiyonları daha iyi anlaşılmış olup; bu kıkırdakları koruyacak şekilde yapılan burun estetiği ameliyatları ön plana çıkmaktadır.

En başarılı burun estetiği ameliyatları

Başarılı burun estetiği ameliyatları basitçe şu şeklide tanımlanabilir: Ameliyat olduğu belli olmayacak şekilde doğal görünümlü ve nefes alma fonksiyonunu sağlıklı olarak yerine getirebilen burunlar. Ayrıca yüzün diğer kısımları ile uyumlu ve burunun üst orta ve alt bölümleri arasında uygun bir orantı bulunan burunlar daha naturel ve güzel görünmektedir. Burun estetiği ameliyatlarında burunun çok küçültülmesi sonucun daha güzel olacağı anlamına gelmez. Pek çok kişide burun içindeki orantının sağlanması için burunun bazı bölümlerinin büyütülmesine yönelik işlemler gerekmektedir. Özellikle kalın burun derine sahip hastalarda kemik ve kıkırdak iskeletin aşırı küçültülmesi burun üstündeki derinin adaptasyonu sorunlarına neden olabilmekte ve ortaya göze hiç hoş görünmeyen sonuçlar çıkabilmektedir. Bu gibi özellikler taşıyan hastalarda aşırı küçültmelerden kaçınarak burunun kendi içindeki orantısını sağlayacak şekilde işlemler yapılmalıdır.

Burun ameliyatlarında doğal bir görünüm oluşmasında en önemli faktör burunun önden görünümüdür. Bu operasyon ile ilgili hatalar genellikle ön görünümde ortaya çıkmaktadır. Burun kemeri alındığında bozulan anatomik yapının yeniden oluşturulması ve burunun ön görünümdeki genişliğinin ayarlanması başarılı ve doğal bir görünüm açısından son derece önemlidir.

Burun Ameliyatı Teknikleri

Burun ameliyatları açık yada kapalı yöntemle yapılabilmektedir. Son yıllarda açık teknik giderek daha çok kullanılan bir yöntem haline gelmiştir. Açık tekniğin avantajları, mevcut kıkırdak ve kemik iskeletteki problemlerin çıplak gözle daha iyi tespit edilebilmesi; mevcut problemlere yönelik işlemlerin daha kolay olarak yapılabilmesi ve ameliyat esnasında kesilen küçük kan damarlarının durdurulabilmesi nedeniyle daha kansız bir operasyon yapılabilmesidir. Bu faktörler ameliyat sonrası asimetri ve komplikasyon oranlarını daha aza indirmekte; morluk ve ödemler daha az olmaktadır. İnce bir dikiş tekniği kullanılarak yapılan açık teknikte birkaç hafta içerisinde dikiş izi tamamen kaybolmaktadır.

Burun estetiği ameliyatı deviasyon ameliyatı ile birlikte mi yapılmalıdır?

Burun estetiği ameliyatlarında, kemik ve kıkırdak iskelet şekillendirilirken deviasyon adı verilen nefes alma fonksiyonunu bozan kıkırdak eğrilikleri de düzeltilir. Özellikle burun estetiğini deviasyon işlemleri ile birlikte aynı operasyonda yapılması çok önemlidir.

Ameliyat sonrası burun ucu düşer mi yada asimetri oluşur mu?

Kıkırdak dokusunun bir hafızası olduğu için ameliyat esnasında düzeltilmiş gibi görünen bir kıkırdak ameliyattan birkaç ay sonra tekrar eğrilebilmekte ve nefes alma sorunları tekrar ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle eğri kıkırdakların gene burun içinden alınan kıkırdaklarla desteklenmesi yada eğri kısımlarının çıkartılarak yerine düz kıkırdak parçaları yerleştirilmesi gerekmektedir. Daha önce deviasyon ameliyatı geçiren hastalarda genellikle destek amacıyla kullanılacak burun içindeki kıkırdaklar çıkartılmış olduğu için operasyon daha zor bir hal almakta; kaburga yada kulaktan kıkırdak alınması gerekebilmektedir.

Ameliyat Sonrası Burun Ucu Düşer mi?

Hastalar tarafından en çok sorulan sorulardan biri de burun ucunun ameliyat sonrasında daha aşağıya düşüp düşmeyeceğidir. Özellikle önceki yıllarda aşırı burun küçültmeleri yapıldığında görülen bu problem günümüzdeki modern tekniklerin uygulanmasıyla ortadan kalkmış durumdadır. Ameliyat esnasında desteğini kaybetmiş burun ucu kıkırdaklarına destekleyici işlemler yapılmakta ve burun ucunun ameliyat sonrasında düşmesine yönelik ihtimaller ortadan kaldırılmaktadır.

Tamponsuz burun estetiği ameliyatı ağrısız iyileşme süreci

Burun kıkırdaklarını ve burun içi derisini koruyucu bir ameliyat yapıldığında ameliyat sonrası burun içine tampon konulmasına gerek yoktur. Deviasyon yapılan hastalarda dahi orta kıkırdak eğriliği düzeltilirken, birbirinden ayrılan her iki delikteki burun içi derisi dikişlerle birbirine yaklaştırılabilmekte ve tampon uygulanması gereksinimi ortadan kaldırılabilmektedir. Bu, hastanın daha rahat bir ameliyat sonrası dönemi geçirmesini sağlamaktadır.

Eskiden olduğu gibi ameliyat sonrası büyük alçı kalıplar yerine artık burun üzerine küçük bir plastik kalıp yerleştirilmekte ve bu kalıp 5-6 gün sonra çıkarılmaktadır. Genellikle hastalar 10 gün sonra bütün şişlikleri ve morlukları geçmiş şekilde normal hayatlarına dönebilmektedir.

Cerrahi yönden son derece incelikli ve kompleks bir ameliyat olmasına karşın burun estetiği hastalar için ameliyat sonrası çok kolay olan bir operasyondur. Hastalar hemen hemen hiç ağrı hissetmezler ve ameliyattan birkaç saat sonra evlerine geri dönebilirler.

Bilgisayar destekli muayene

Günümüz teknolojinin getirdiği kolaylıklardan biri de ameliyat öncesi muayene esnasında ve ameliyatın planlanmasında bilgisayar teknolojisinin kullanılmasıdır. Kişinin fotoğrafı bilgisayar ortamına aktarılmakta ve plastik cerrahların kullanımına yönelik geliştirilen özel bir program ile fotoğraf üzerinde değişiklikler yapılabilmektedir. Bu yöntem ameliyat sonrası elde edilecek muhtemel sonuç hakkında hastaya fikir verebildiği gibi cerraha da ameliyatın planlanmasında yol gösterici olabilmektedir.

Ameliyat öncesi görüşmede hasta ile hekim arasında bir güven ilişkisinin oluşması operasyonun başarısı açısından çok önemlidir. Hekimin hastanın operasyondan beklediklerini anlayabilmesi ve ortaya çıkabilecek sonucu gerçekçi olarak hastasına anlatabilmesi ameliyat sonrası hasta memnuniyeti için büyük önem taşımaktadır.

Burun estetiği ameliyatları için yaş sınırlaması var mıdır?

Burun estetiği ameliyatlarında en erken yaş bayanlarda 17; erkeklerde 18 olarak kabul edilmektedir. Burun iskeletinin gelişimi bu yaşlarda tamamlanmaktadır.

Prof. Dr. Nazım ÇERKEŞ

Prof. Dr. Nazım ÇERKEŞ Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı www.nazimcerkes.com dr@nazimcerkes.com

Comments are closed.